Aktualności

Oszukiwał tachograf

W dniu 19 czerwca 2016 r. na obwodnicy Kielc (droga ekspresowa S7) Inspektorzy Świętokrzyskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do rumuńskiego przewoźnika. Pojazd przewoził ładunek na trasie z Rumunii do Szwecji. W trakcie kontroli inspektorzy wykryli,… (Więcej)

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego

14 lipca 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego. Rozporządzenie dotyczy dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych znajdujących się na obszarze województwa świętokrzyskiego i zostało wydane… (Więcej)

Zakaz ruchu ADR i pojazdów o DMC pow. 12 t na terenie województwa śląskiego

W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 3964 zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego, w godnie z… (Więcej)