Aktualności

Dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW

Logo WFOŚiGW

Informacja o realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach informuje, iż uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach na zadanie „zakup sprzętu pomiarowo-kontrolnego: wagi nieautomatyczne przenośne, dymomierz… (Więcej)