Aktualności i wydarzenia
Informacje o działalności
Kadra kierownicza
Dyżury w inspektoratach
Korespondencja z urzędem
Odwołania
Skargi i wnioski
Adresy innych urzędów
Kontakt
Polityka bezpieczeństwa serwera pocztowego
Statystyki odwiedzin strony
Poczta pracownikówPełna treść wiadomości.

2007.07.12 15:41 Wiek: 8 yrs

Główny Inspektor Transportu Drogowego z wizytą w Kielcach

Autor: Agata Wiśniowska

11 lipca 2007 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Paweł Usidus spotkał się w Prezydentem Kielc Panem Wojciechem Lubawskim i Wojewodą Świętokrzyskim Panem Grzegorzem Banasiem.

Na spotkaniach Pan Minister omówił funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach , sposoby walki z „szarą strefą”, „nieuczciwą konkurencją” oraz działania ITD w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przewozie osób.

Pan Minister podkreślał potrzebę budowania na nowobudowanych i modernizowanych drogach miejsc do kontroli i ważenia pojazdów jak również zakupienia dla ITD wideorejestratora, który w znakomity sposób umożliwi dokumentowanie wykroczeń popełnianych przez kierowców takich jak: nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie rozkładów jazdy, wyznaczonej trasy przejazdu, zatrzymywania się w miejscach niedozwolonych itd.

Pan Prezydent Kielc i Pan Wojewoda zadeklarowali bardzo szeroką pomoc w rozwiązywaniu problemów na jakie napotyka ITD w Kielcach w swoich działaniach kontrolnych.

Po spotkaniach odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim konferencja prasowa z udziałem Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pawła Usidusa i Wicewojewody Lecha Janiszewskiego.

Inspekcja jest po to, aby dbać o bezpieczeństwo na drogach, chronić polski rynek, a także likwidować nieuczciwą konkurencję oraz „szarą strefę” podkreślił Główny Inspektor Transportu Drogowego, zapowiadając wzmożoną walkę z nieuczciwymi przewoźnikami.

W ciągu kilku tygodni powinniśmy dokonać zakupu nowoczesnego wideorejestratora, który w znacznym stopniu ułatwi monitorowanie nieuczciwych przewoźników. Spróbujemy również znaleźć odpowiednie rezerwy kadrowe, aby zwiększyć liczbę inspektorów zatrudnionych w świętokrzyskiej inspekcji – powiedział wicewojewoda Lech Janiszewski.

Pan Minister wizytował również punkty kontroli oraz spotkał się w siedzibie ITD w Kielcach z załogą omawiając kierunki działania i zadania Inspekcji jak również udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania przez inspektorów.

Dzień wcześniej, 10 lipca 2007 r. Pan Minister spotkał się z Prezesem Ogólnopolskiego Związku Transportu Samochodowego Panem Marianem Osuchem. W spotkaniu uczestniczyli: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor Urzędu Skarbowego z Kielc, oraz prezesi i dyrektorzy PKS z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego.

Tematyka spotkania: działania Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach w zwalczaniu „szarej strefy”, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji oraz w poprawie bezpieczeństwo w przewozie osób.

Więcej zdjęć w kronice.
Ostatnia zmiana:  13:16 20/09 2007

Ścieżka:  WITD
Liczba odwiedzin: 287/44